fredag 2 december 2011

Lucköppning, elevråd och jultema - vecka 48!

Ännu en händelserik vecka har nått sitt slut här på Gripsholmsskolan och två välförtjänta dagar av vila står för dörren.


En bild från några veckor tillbaka, om man inte har en riktig bil att tillgå går det väl lika bra så nhär.

Rektorns elevråd gick av stapeln på onsdag och inför detta så hade vi klassråd på tisdag eftermiddag. På klassrådet diskuterade vi de olika synpunkter som eleverna förde fram och kom genom en omröstning fram till vilka två punkter som klass tvås representanter skulle föra fram vid elevrådet. Klassen röstade fram följande två punkter:

  1. Att ha ett gångstråk på parkeringen för att undvika farliga situationer med fotgängare, cyklister och bilar inblandade. Eleverna tyckte att det ofta känns otryggt att röra sig på parkeringen på vägen till och från skolan eftersom folk går och kör huller om buller där.
  2. Att man ska få ha kojorna man bygger på rasterna längre. Förslagsvis kunde man ha fredagen som rivningsdag då man river kojorna och samlar material för nästa veckas kojbygge.

Under mötet kom man överens om att om att att fotgängare och cyklister håller sig på kanten mot vattnet och helikopterplattan när de rör sig på parkeringen och förslaget om kojorna och fredag som rivningsdag understöddes enhälligt av elevrådet.


På onsdagens matematiklektion hade vi stationsundervisning med temat multiplikation. Stationsundervisning innebär att man går runt till olika stationer där det finns en uppgift som man ska lösa eller utföra. Vi hade nio stationer och jobbade ca 7 minuter vid varje station. De olika stationerna innehöll bland annat uppgifter att lyssna på multiplikationssånger, jobba med övningar på iPad, spela spel på dator - Multix, lösa problem med hjälp av att rita en bild och använda klossar, skriva räkneberättelse, spela memory samt fundera på var man kan behöva multiplikation i vardagen. Full fart men eleverna verkade tycka att det var trevligt! Här kommer några bilder.Förutom detta har vi jobbat med jultema i engelska och pratat om hur man firar jul i England och tittat på ett filmklipp om hur man firar jul som vikingarna. Vi öppnar varje dag en lucka i vår chokladkalender och i hjärnkontorets vetenskapskalender. Vi har också haft besök under veckan av elever som är intresserade av att börja i klass två till våren, kul!


Nästa vecka väntar simning, envetet tränande inför julfesten och självständighets- och Nobelfirande. Vi väntar med spänning :)


Ha en fin helg!


/Linda1 kommentar: