lördag 10 september 2011

Vecka 36!

Ännu en intensiv vecka har nått sitt slut och nu står helgen för dörren med kalas för elevernas del och det tror jag att de ser mycket fram emot :)

Under veckan har vi jobbat med bidraget till skolans KIVA-affisch. Skolan ska göra en egen antimobbningsaffisch som ska pryda väggarna i skolan. Från KIVA-teamets sida önskade man att eleverna skulle få vara delaktiga i skapandet av denna. Därför har eleverna under veckan gjort bilder som de tyckte kunde pryda KIVA-affischen och av dessa bilder har vi valt ut fyra som klass 2 ska bidra med till valet av bild till affischen.Två elever som funderar över vilken bild de vill lägga sin röst på.

I svenskan har vi jobbat med punkt och stor bokstav när man skriver meningar och eleverna har fått skriva en liten berättelse om sina karusellerna som de gjorde förra veckan när vi jobbade med adjektiv och hade klasstivoli.

I matematiken har vi under veckan som gått fortsättningsvis jobbat med taluppfattning och addition av tresiffriga tal samt med talmönster. Jag valt att sätta mycket tid på taluppfattningen eftersom det utgör en mycket viktig grund för den fortsatta matematikinlärningen. Nästa vecka är det dags för subtraktion av tresiffriga tal och så ska vi även ta och jobba med klockan.

Under veckan har det också varit diskussioner angående läxrutinerna. De nuvarande läxrutinerna med läsepåsen och liten läxa varje dag har varit både mer och mindre uppskattade. Det är mycket bra att ni föräldrar hört av er med era synpunkter och det har uppmanat till en viktig diskussion. Anledningen till att eleverna har läxa dagligen är dels att repetera och befästa kunskaper och dels för att fostra till ansvarstagande för sin inlärning och för att utföra de uppgifter man fått, båda mycket viktiga faktorer. Av denna anledning så kommer målet att vara att eleverna ges en läxa dagligen förutom läsepåsen. Läxsituationen kommer att underlättas tack vare att man på eftis kommer att ge eleverna möjlighet att sätta sig och göra läxor mellan kl. 16 och 17 medan de väntar på sina föräldrar.

Jag har uppfattat att väldigt många föräldrar varit mycket angelägna om att hjälpa och stödja eleverna med läxan hemma och det är jag glad och tacksam för samtidigt som jag märker att det är väldigt värdefullt för eleverna.

Klassmormor Anita har läst med eleverna under veckan och det har gjort gott för eleverna dels för att de då fått egentid med vuxen samtidigt som de fått träna läsning. Goda färdigheter i läsning uppnås endast genom lästräning samtidigt som det är en väsentlig färdighet för fortsatt inlärning och utveckling. Lästräningen är väl investerad tid med tanke på framtiden så satsa gärna lite extra på detta nu i början medan barnen ännu är ovana läsare.

Trevlig fortsättning på veckoslutet!

Linda


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar